nl
nl

Blog

Blog

schrijven we over dingen die we meemaken of die we leuk vinden om te delen...
versnel jouw wervingsprocessen

Hoe Wervingsprocessen Sneller Kunnen Verlopen

Nu, door COVID-19, zijn er zoveel werkzoekenden en toch zo weinig vacatures. Uit een enquête blijkt dat in de komende drie maanden een groot aantal bedrijven zal overwegen banen te schrappen. Daardoor krijgen de recruiters nog meer sollicitaties per vacature dan gewoonlijk.
Lees verder
maak indruk bij je volgende sollicitatiegespreek

9 Dingen die je Kunt Doen om Overtuigend te Zijn Tijdens een Sollicitatiegesprek

Van kleine non-verbale gebaren tot wat je daadwerkelijk zou kunnen zeggen tegen de interviewer, we maakten een verzameling van de belangrijkste punten over hoe je de kansen zou kunnen verslaan en een grotere kans zou hebben om dat sollicitatiegesprek te spijkeren!
Lees verder
nederlandse nettosalaris

Ben jij tevreden met wat je nu verdient? Bereken en ontdek nu jouw Nederlandse nettosalaris

Er zijn veel factoren die jouw maandelijkse inkomen beïnvloeden. Jouw maandinkomen wordt vaak als volgt vermeld: basisverdienste per maand, die is overeengekomen in jouw arbeidscontract; fulltime dienstverband, wat meestal neerkomt op 36, 38 of 40 uur werk per week; omvat …
Lees verder
handboek

Download jouw gratis handboek

Vermijd onnodige wervingskosten en leer vakkundig online naar relevante cv’s te zoeken. In dit handboek komt u erachter: hoe je een uitstekende functieomschrijving schrijf; hoe kan je gebruik maken van de sociale media van jouw bedrijf voor interne werving; …
Lees verder
redenen voor werven in covid

COVID-19: 4 Redenen om Juist op dit Moment Talent te Werven

Een van de grote dilemma’s die nu naar voren komen is de beslissing om nieuw talent aan te nemen en te investeren in toekomstige werknemers, gezien de onzekere tijden waarin we leven. Interessant is dat studies van eerdere economische crises hebben een trend aangetoond van …
Lees verder
cv tips

Tips voor het opvoeren van uw cv tijdens een lockdown

Neemt jouw baan zoeken meer tijd in beslag dan je had verwacht? In deze ongekende tijden is het moeilijk om concrete verwachtingen te stellen. En terwijl je wacht op de juiste gelegenheid, stellen we je 2 dingen voor die je kan doen tijdens de lockdown waardoor je cv zal …
Lees verder
Heart on the A'DAM Tower

Niet de filosofie die we verdienen, maar de filosofie we nu nodig hebben

Tijdens deze crisis, worstelen mensen met verschillende ‘issues’. Sommige mensen die thuis werken hebben problemen met de ‘productiviteit’. Er heerst een gevoel van angst. Een van de grootste zorgen zijn kinderen: ouders maken zich zorgen hoe deze situatie hun mentale …
Lees verder
Five meter tall heart at the Mandela house

HART VOOR DE STAD: Een Hartverwarmend Initiatief

“Zoals je weet, leven we in gekke tijden nu. Mensen maken zich zorgen om hun geliefde, hun kinderen, hun baan…mensen voelen zich opgesloten! Het zorgt voor veel stress in de maatschappij. Dat is waarom, zeker bij het Mandelahuis, in deze tijden wanneer we van afstand tot … ”
Lees verder

WeR1 Connects with ORAM

WeR1 Connection heeft zich sinds kort aangesloten bij het grootste netwerk van bedrijven in de regio Amsterdam. Net zoals ORAM willen wij als onderneming bijdragen aan de oprichting van een prominente en inclusieve metropool met een diverse economie. ORAM vertegenwoordigd …
Lees verder

Meanwhile

we write about things we experience or like to share ...
speed up your recruitment processes

How to Have Faster Recruitment Processes

Now, there are so many job seekers and yet, so little job offers. This leaves the recruiters with even more applications per job posting than usual. In order to still maintain the recruitment processes at a high-quality level, we offer tips on how to speed them up at different stages.
Read More
impress at your next job interview

9 Things You Can Do to Nail That Job Interview

From small non-verbal gestures to what you could actually say to the interviewer, we made a collection of the most important points on how you can beat the odds and (possibly) have a greater chance of nailing that job interview!
Read More
how to deal with changes as a leader

How to deal with changes as a leader

We tend to surround ourselves with like-minded people and this way, we get tempted to think in columns. However, we need to connect with people from other areas and fields that have a different and open mind. Minds are actually parachutes, they work much better when they …
Read More
handbook

Download your free handbook

Avoid unnecessary recruitment costs and learn how to skilfully search for relevant resumes online. In this handbook, you will find: how to write an outstanding job description; how to make use of your company’s social media for internal recruiting; why is it important to …
Read More
Dutch net salary

Are you earning enough? Calculate and find out your Dutch net salary

There are many factors that influence your monthly income. Your monthly income is often stated as: bbasic earning per month, which has been agreed in your employment contract; full-time employment, which usually means 36, 38 or 40 hours of work per week; includes several …
Read More
why to hire talent now

COVID-19: 4 Excellent Points Why to Hire Great Talent Right Now

One of the major dilemmas that emerges now is the decision of hiring new talent and investment into future employees, considering the uncertain times we live in. Interestingly, studies from previous economic crises have shown a trend of companies who invested in …
Read More
how to deal with changes as a leader

How to deal with changes as a leader

The Lunar Institute trains business leaders, decision makers, and future leaders to be solution and future focused. Moreover, they want to inspire and help leaders to opt for social impact and develop their company in a more sustainable way. Respectively, they teach …
Read More
tips resume

Tips on how to boost your resume during a lockdown

Is your job search taking more time than you expected? During these unprecedented times is hard to set concrete expectations. And while you wait for the right opportunity, we propose 2 things you can do during the lockdown that will make your resume stand out.
Read More
Heart on the A'DAM Tower

Not the philosophy we deserve, but the philosophy we need right now

During this crisis, people are struggling with different issues. Some that are working from home are having problems with productivity. There is the general feeling of anxiousness. One of the main concerns are the children: parents are preoccupied on how this is going to …
Read More
Five meter tall heart at the Mandela house

HART VOOR DE STAD: A Heartwarming Initiative

“As you know, we live in crazy times. People fear for their loved ones, their children, their jobs… they feel locked up! It’s creating a lot of stress in the society. Therefore, especially with the Mandela house, in the time when we need to keep distance, we should at least … ”
Read More

Subscribe

Schrijf je in op onze nieuwsbrief! Ontvang direct in jouw inbox nieuwe vacature alerts en geweldige sollicitatietips voor jouw zoektocht naar een baan.

Om onze nieuwsbrief te kunnen ontvangen, moet u akkoord gaan met de volgende verklaring:

U kunt zich te allen tijde uitschrijven door op de link in de voettekst van onze e-mails te klikken. Voor meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan, verwijzen wij u naar de Privacyverklaring.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.