Voorbereider / Ontwerper (VERLOPEN)

Ingenieursbureau

Voorbereider / Ontwerper

Functieomschrijving

Wij zoeken voor het ingenieursbureau een voorbereider/ontwerper. In deze functie maak je deel uit van het knelpuntenteam fietsparkeren.

Werkzaamheden

In teamverband werk je aan onder andere:

 • Het maken van ontwerpen voor fietsparkeervoorzieningen in de openbare ruimte, van initiatief tot
  en met het definitief ontwerp;
 • Het adviseren over plaatsingsbeleid van fietsparkeervoorzieningen bij projecten elders in de stad (herinrichting van straten of buurten, projecten van stadsdelen, etc.)
 • Het op basis van de beschikbare onderzoeksdata (visueel) inzichtelijk maken van knelpunten, adviseren op oplossingsrichtingen en daarbij behorende ontwerpen.
 • Het deelnemen in projectgroepen en in samenwerkingsverbanden met externe partijen;
 • Het voeren van overleg met externe stakeholders en bewoners;
 • Het presenteren van plannen binnen ontwerp- en projectteams, bij externe partijen en indien nodig bij bestuurlijke of bijeenkomsten;

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)

Het Ingenieursbureau is de partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Wij zijn lead buyer voor de fysieke sector en hebben expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement. Onze belangrijkste opgave is het realiseren van projecten in de openbare ruimte van Amsterdam, van idee tot en met de uitvoering. Naast een schat aan specialistische kennis heeft het Ingenieursbureau een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. Onze passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Het Ingenieursbureau heeft 500 medewerkers en valt onder het cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Meer weten? www.ingenieursbureau.amsterdam.nl

Functievereisten

 • De kandidaat heeft een afgeronde vakgerichte opleiding Stedenbouw/Landschapsarchitectuur, bij voorkeur op academisch niveau (TU, Academie voor Bouwkunst, Landbouwuniversiteit) of minimaal een afgeronde HBO opleiding in vakrichting Openbare ruimte ontwerp/Landschapsontwerp(HvA/HAS/HKU, Larenstein) aangevuld met academische opleidingscomponenten.
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met programma’s als Microstation, Autocad, Photoshop, en bij voorkeur ook met geografische informatiesystemen (GIS).
 • De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaringmet projecten in de openbare ruimte binnen een complexe stedelijke omgeving. Deze ervaring is recent, maximaal 5 jaar oud.
 • De kandidaat heeft ervaring met complexe fietsparkeeropgaven binnen een stedelijke omgeving, bij voorkeur in Amsterdam (pré)
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van analyse en planvorming m.b.t. complexe ruimtelijke vraagstukken.
 • De aangeboden kandidaat heeft affiniteit met actuele thema’s zoals duurzaamheid, drukte in de stad en ook belangstelling voor de ontwikkeling van Amsterdam en voor haar ontwerptraditie.

Arbeidsvoorwaarde

 • Soort dienstverband: 32 uur op basis van vast dienstverband of ZZP
 • Salaris: afhankelijk van ervaring
 • Werkervaring: 3 Jaar
 • Opleiding: HBO/WO
 • Taal: Nederlands – Engels

Vacature details

Categorie
Bouw en techniek
Locatie
Amsterdam
Aantal uur
32 uur per week
Salaris
-
Opleiding
HBO / WO

Vragen?

Telefoon

020 73 73 263

Mail

info@wer1connection.nl