Keten informatie manager

Keten informatie manager

Aanspreekpunt voor de business en ICT

Functieomschrijving

Je bent een stevige regisseur die in staat is de diverse ketenpartners, leveranciers en onze eigen ICT vanuit de IV-keten aan te sturen en de samenhang in de informatievoorziening te bewaken. Dat doe je t.b.v. een ongestoorde werking van de ketens.

Je zorgt ook voor een optimale fit tussen de bedrijfsprocessen, de leverende partners en de ondersteunende informatievoorziening. Je begrijpt de samenhang tussen bedrijfsprocessen, applicaties, data en infrastructuur en de samenhang daartussen en bent in staat de problemen in de ketens met de diverse partijen binnen en buiten de gemeente op te lossen.

Je bent procesverantwoordelijk voor de kwaliteit van de keteninformatievoorziening en hebt een trekkersrol bij het continu verbeteren van (beheer)processen en het implementeren ervan en betrekt hierbij de stakeholders.

Voor projecten is het van belang kennis te hebben van de gehele keten binnen het Cluster van Ruimte en Economie (en zelfs stadsbreed meedenkt) en zelfstandig een ontwikkelteam kan aansturen en kan begeleiden bij het uitvoeren van de gevraagde ontwikkelfunctionaliteit. Deze ontwikkel en daarbij aangesloten functionele requirements moeten kunnen worden vertaald naar teststories. Het opstellen van voortgangsrapportages, gebruik makend van de beschikbare tooling welke past bij een Agile/scrum werkomgeving, is je tweede natuur .

Met de huidige transitie naar de Agile methodiek en een Scrum Framework in het vooruitzicht ben je ook in staat met een scrumteam aan de slag te gaan. Je bent zeer kwaliteit gedreven. Je zorgt ervoor dat fouten ontdekt worden voordat de software in gebruikt wordt genomen en bent pas tevreden als de gebruiker de software probleemloos kan gebruiken.

We zijn op zoek naar iemand die zowel de verkenning kan doen van de behoeften bij de business, als kan duwen en trekken bij de uitvoering ervan. Daarbij volhardend is en niet eerder los laat tot dat het resultaat is bereikt.

De afdeling realiseert hiermee uitvoeringsprogramma’s en opdrachten die zij krijgt. De groei van de economie maakt de druk op de organisatie de komende jaren groter. Individuele projecten concurreren om de schaarse capaciteit.

Informatievoorziening en de aansturing van leveranciers en onze eigen ICT speelt een steeds prominentere rol in de organisatie en binnen onze projecten. Om te kunnen anticiperen op alle ontwikkelingen kiest het IV voor prioriteiten die verschillend zijn per organisatie eenheid.

Wat ga je doen?

De keten informatie manager is op de hoogte van de initiatieven binnen de keteninformatievoorziening, ontwikkel en functioneel beheeractiviteiten voor de business. Je bent een belangrijke partner en aanspreekpunt voor de business en ICT. Je helpt de organisatie om de gewenste veranderingen en vernieuwing door te voeren.

De belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Vraagarticulatie van gewenste diensten en producten en vertaling van de vraag naar feitelijke dienstverlening en producten (applicaties, applicatieontwikkeling, infrastructuur en ICT-diensten);
 • Regievoering op en laten uitvoeren van life cycle management van het applicatieportfolio;
 • Vaststellen van noodzaak tot wijzigingen en (zo nodig) opstellen van functionele eisen en wensen tbv de ontwikkeling van de applicatie;
 • Deelt mee aan het opstellen van jaarlijkse begroting van de keteninformatievoorziening en doet aan  budgetbewaking;
 • (Laten) opstellen van beheerrapportages en uitvoeren van voortgangsbewaking;
 • Opstellen van contracten en SLA’s;
 • Afstemmen met ICT over planning van wijzigingen en releases;
 • Deelname aan projecten en stuurt aan op capaciteit van de ontwikkelaars en leveranciers;
 • Het meedenken en mede opstellen van processen en procedures binnen het testproject;
 • Zelfstandig een ontwikkelteam aansturen;
 • Aanspreekpunt tav ICT aangelegenheden;
 • Aanbestedingen bestaande applicaties kunnen meedraaien;
 • Pen & Hacktest (jaarlijks coordineren naar de leveranciers) en Periodieke Audits (Interne Acam en externe Audits);
 • Meewerken bij alle activiteiten binnen het team zoals het opstellen van userstories en het meedenken over de inrichting in de applicaties;
 • Het maken van ketenimpactanalyses of coördineren hiervan;
 • Het opstellen en afgeven van een vrijgaveadvies;
 • Rapporteren over maandelijkse werkzaamheden en opgeleverde resultaten;
 • Het durven aan te spreken van je leveranciers en ICT-organisatie en indien nodig escalatie niet uit de weg gaat (ook in contramodus).

Wat zijn je taken?

Specifiek aandachtsgebied Leveranciersbeheer kent de volgende activiteiten:

 • Opstellen beleid: het bepalen van de behoefte aan diensten en producten (assortiment) en ook de gewenste relatie
 • Selectie en evaluatie: Het evalueren van bestaande leveranciers. Vaak zijn er langdurige relaties, wat des te meer reden is voor een zorgvuldige selectie, en indien er afscheid genomen moet worden van een leverancier moet dat lang van te voren worden geïnitieerd.
 • Beheer: Het beheer van de relaties met de leveranciers.
 • Aanspreekpunt tav beheercontracten in samenwerking met demandmanagement en de business
 • Wensen of verbetering vanuit ontwikkelaars meenemen tijdens onderhandelingsfase
 • Periodiek status update geven aan business middels rapportages
 • Service Level Agreement en Diensten Afspraken Procedures beschrijven en periodiek onderhouden van nieuwe en bestaande applicaties
 • Beheercontracten schrijven, coördineren, reviewen en periodiek onderhouden
 • Budget monitoren vanuit ontwikkeling (obv contractmanagement)

Resultaten Leveranciersmanagement

 • Leveranciersinformatie
 • Diensten Afspraken en Procedures tav de ontwikkelaars, ICT en de leveranciers

Overige activiteiten

De keteninformatiemanager neemt ook deel één of meer Accountteams voor een organisatie eenheid van stadsdelen, stadbeheer en R&E. Hierbij regisseer en organiseer je de dienstverlening voor zowel nieuwe behoeften als voor bestaande informatievoorziening.

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Wie zijn wij?

De afdeling Informatievoorziening werkt voor het hele Cluster Ruimte en Economie en Stadsdelen en voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Dat doen we ook voor onze stedelijke collega’s en externe ketenpartners. In toenemende mate voorzien we zelfs apparaten van informatie. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen. De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten. Daarna kunnen ze doen wat ze moeten doen. Informatie geeft inzicht. En inzicht zet aan tot passende actie. Informatie maakt keuzes en beslissingen mogelijk. Informatie geeft een handelingsperspectief. Elke handeling is immers informatie gestuurd. En alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen wij ervoor dat die informatie beschikbaar is, betrouwbaar en bruikbaar. Het team Project- en Informatiemanagement (PIM) zorgt voor een optimale fit van bedrijfsprocessen en informatievoorziening en voert projecten uit.
Je werkt (grotendeels) gedeconcentreerd en voor deze functie direct bij Grond & Ontwikkeling het organisatieonderdeel wat verantwoordelijk is voor het erfpachtbeheer. Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam geeft vorm aan de groei en ontwikkeling van Amsterdam en realiseert daarmee gemeentelijke doelstellingen op het terrein van gebieds- en vastgoedontwikkeling. De kerntaken zijn: het bouwrijp maken van gemeentelijke grond en het in erfpacht uitgeven daarvan; het beheer van onroerend goed en financieel-economische begeleiding en management van ruimtelijke projecten.

Vacature details

Categorie
ICT
Locatie
Amsterdam
Aantal uur
36 uur per week
Salaris
-
Opleiding
HBO

Vragen?

Telefoon

020 73 73 263

Mail

info@wer1connection.nl